Kultura

Opisując podmiot: Literacka definicja narracyjnego bohatera

Autor Michał Tybinka
Michał Tybinka15.03.20246 min.
Opisując podmiot: Literacka definicja narracyjnego bohatera

Podmiot liryczny jest kluczowym elementem każdego utworu poetyckiego i literackiego. To właśnie on umożliwia czytelnikom utożsamienie się z narratorem opowieści i lepsze zrozumienie przekazywanych treści. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej definicji podmiotu lirycznego, jego roli w budowaniu narracji oraz znaczeniu dla interpretacji dzieła literackiego. Omówimy również zmiany, jakim podmiot liryczny podlegał na przestrzeni epok literackich, oraz zbadamy, czy jest on odzwierciedleniem prawdziwych emocji i przeżyć autora, czy raczej fikcyjną kreacją literacką.

Kluczowe wnioski:
 • Podmiot liryczny to instancja mówiąca, narrator utworu literackiego, który nie musi być tożsamy z autorem.
 • Jego obecność pozwala czytelnikowi wczuć się w sytuację opisywaną w utworze i lepiej zrozumieć intencje autora.
 • Podmiot liryczny ewoluował na przestrzeni epok literackich, przybierając różne formy i style narracji.
 • Bywa punktem odniesienia dla wyrażanych w dziele emocji i przeżyć, ale również może stanowić czystą fikcję literacką.
 • Określenie charakteru podmiotu lirycznego ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej interpretacji dzieła.

Przez pryzmat podmiotu lirycznego: różne oblicza poetów

Gdy sięgamy po tomik poezji, zazwyczaj odbieramy go jako głos samego autora – słowa, które w bezpośredni sposób wyrażają jego osobiste odczucia, poglądy i doświadczenia. Tymczasem co to podmiot liryczny? To postać narratora, przez którego pryzmat doświadczamy świata przedstawionego w utworze. Ten zabieg literacki pozwala podmiotowi lirycznemu przyjmować różne oblicza – czasem zbieżne z tożsamością twórcy, a innym razem całkowicie od niej odmienne.

Wybitni poeci często posługiwali się sztuczką podmiotu lirycznego, aby w pełni wyrazić bogactwo emocji czy dylematów, jakie chcieli przekazać czytelnikom. Mistrzami tego zabiegu byli między innymi Adam Mickiewicz, Jan Kochanowski czy Wisława Szymborska. Dzięki odmiennym wcieleniom podmiotu lirycznego mogli swobodnie przechodzić z rejestru wyniosłego romantyzmu do goryczy i autoironii, wzbogacając swe dzieła o różnorodne perspektywy i nastroje.

Romantyczni wieszcze a podmiot liryczny

W poezji romantycznej podmiot liryczny często stanowił literackie alter ego twórcy, wyidealizowane i przesycone patosem. Wspaniałym przykładem są tu niezwykłe dzieci Mickiewicza – młodzieniec pełen buntu i żarliwości z "Ody do młodości" czy rozmodlony karmeliata z "Niepogody". Choć Sam Mickiewicz nigdy nie był karmelitańskim mnichem, w mistrzostwo tchnął w tę rolę niemałą dozę prawdy.

Podobnie Jan Kochanowski – w wydaniu "Trenów" ucieleśnił rozpaczającego ojca, dla którego śmierć dziecka była straszliwym ciosem, ale też inspiracją do podjęcia refleksji nad granicami ludzkiej egzystencji.

Kochanowski z zadziwiającą siłą wyraża najbardziej szczere, intymne uczucia człowieka poprzez szlachetną, antyczną formę, która, jak można by sądzić, miała raczej krępować swobodę wyrazu.

Jak widać, najwięksi poeci potrafili bezbłędnie włączać się w najróżniejsze role, tworząc postaci podmiotu lirycznego w sposób dogłębny i przekonujący. Ta umiejętność stała się przepustką do ponadczasowości ich dzieł.

Podmiot liryczny - prawda życia czy iluzja fikcji?

Spoglądając na różnorodne oblicza podmiotu lirycznego w poezji, nieuchronnie nasuwa się pytanie – na ile odpowiada on rzeczywistym odczuciom i przeżyciom twórcy, a na ile jest wyłącznie świadomym zabiegiem literackim? Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi, ponieważ każdy poeta podchodzi do tej kwestii w odmienny sposób.

Dla niektórych podmiot liryczny stanowi niemalże autobiograficzne zwierciadło, w którym przegląda się dusza samego autora. Tak było choćby w przypadku Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, której intymna, naznaczona melancholią poezja wyrastała wprost z osobistych doświadczeń, głównie niespełnionej miłości. Zupełnie inaczej podchodził do tego zabiegu Norwid. Jego podmioty liryczne bywały groteskowe i umowne, a on sam często polemizował z uproszczonym odbieraniem liryków jako jedynie zwierzeń autora.

Przykłady postaci podmiotu lirycznego Poziom autobiografizmu
Romantyczny wieszcz Wysoki
Kochanowski w Trenach Wysoki
Młody Buntownik u Mickiewicza Umiarkowany
Postaci u Norwida Niski

Zatem podmiot liryczny może zarówno pełnić rolę zwierciadła, w którym przegląda się doświadczenie poety, jak i być wyłącznie tworem fikcji literackiej. Bez wnikliwej analizy intencji twórcy nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, którą z tych funkcji pełni w konkretnym przypadku.

Czytaj więcej: Wiersz o kosmosie: O niezgłębionych tajemnicach wszechświata

Ewolucja podmiotu lirycznego na przestrzeni epok literackich

Na przestrzeni wieków sposób kreowania podmiotu lirycznego w poezji przeszedł znaczącą ewolucję, odzwierciedlając zmiany zachodzące w kulturze i wrażliwości epok literackich. W czasach renesansu ceniono harmonię i umiar, więc i klasyczne podmioty liryczne miały bardziej statyczny, opanowany charakter.

 • Podmiot liryczny w czasach antyku i renesansu był raczej osobą kontemplującą, powściągliwą w ekspresji uczuć.
 • Wraz z nadejściem romantyzmu, wylała się z niego żywiołowa fala emocji, buntu i egzaltacji.

Wiek XIX przyniósł dalsze zmiany – podmiot liryczny stał się nie tylko wyrazicielem głębi duszy poety, ale też nośnikiem specyficznych idei i postaw, charakterystycznych dla tamtej epoki. Mógł np. wcielać w sobie tęsknotę za wolnością i niepodległością, jak u Mickiewicza i Słowackiego.

Poezja współczesna a eksperyment z podmiotem lirycznym

Na swe najciekawsze przejawy podmiot liryczny trafił jednak w XX wieku, szczególnie dzięki pracom awangardzistów, jak Julian Tuwim czy Konstanty Ildefons Gałczyński. Zaczął wówczas pełnić rolę niemal groteskowych masek, żonglujących narracją i kreujących ją na nowo na oczach czytelnika.

W powojennej poezji lingwistycznej podmiot liryczny z kolei rozpływał się, ustępując miejsca zabawom z językiem, które czasem zupełnie zamazywały tradycyjne pojęcie nadawcy. Tacy twórcy jak Miron Białoszewski czy Stanisław Barańczak eksperymentowali w niezwykle nowatorski sposób, tworząc różne oblicza poetów, których nigdy wcześniej nie doświadczył czytelnik.

Podsumowanie

Zdjęcie Opisując podmiot: Literacka definicja narracyjnego bohatera

Zaprezentowana analiza pokazuje, że podmiot liryczny pełni istotną rolę w kształtowaniu narracji poetyckiej. Pozwala on autorom na swobodną ekspresję różnorodnych emocji, postaw i idei, często odmiennych od ich własnych doświadczeń. Co to podmiot liryczny? To literackie wcielenie, przez które artysta może bezpośrednio przemawiać do czytelnika, czerpiąc z bogactwa ludzkich odczuć.

Podczas gdy w niektórych przypadkach podmiot liryczny stanowi niemal autobiograficzny zapis doświadczeń poety, w innych jest fikcyjną maską, umożliwiającą twórczą zabawę konwencjami. Podmiot liryczny co to? Genialne narzędzie, za pomocą którego najwięksi literaci kreowali ponadczasowe dzieła, oscylując między prawdą życia a iluzją fikcji w zależności od swych artystycznych potrzeb.

Najczęstsze pytania

Podmiot liryczny to narrator występujący w utworze poetyckim lub literackim. Jest on instancją mówiącą, przez którą autor wyraża swe myśli, uczucia i poglądy. Podmiot ten może, ale nie musi być tożsamy z samym twórcą dzieła. Jest to zabieg literacki, pozwalający na swobodną kreację różnych narracji i perspektyw.

Nie ma jednoznacznej reguły, która pozwalałaby to ustalić. W niektórych przypadkach podmiot liryczny stanowi zwierciadło rzeczywistych przeżyć i emocji poety. Innym razem jest to wyłącznie literacki zabieg, niemający wiele wspólnego z biografią twórcy. Kluczowa jest dogłębna analiza intencji autora i kontekstu utworu.

Określenie charakteru i intencji podmiotu lirycznego ma kluczowe znaczenie dla prawidłowej interpretacji utworu poetyckiego lub literackiego. To on wyznacza perspektywę, z której opowiedziana jest historia, a także pryzmat, przez jaki odbieramy przekazywane treści i przesłanie dzieła.

Sposób kreowania podmiotów lirycznych zmieniał się wraz z upływem czasu. W renesansie były one bardziej statyczne i opanowane, w romantyzmie nabrały cech egzaltacji i żywiołowości. Później stawały się nośnikiem specyficznych idei, aż po awangardę, która posługiwała się nimi w sposób nowatorski i eksperymentalny.

Podobne zabiegi to narrator trzecioosobowy w prozie, bohater literacki czy persona liryczna w poezji. We wszystkich tych przypadkach pisarz może przyjąć określoną rolę i perspektywę odmienną od własnej, by w pełniejszy sposób wyrazić zamierzone treści i emocje poprzez literacką fikcję.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Biżuteria do sukienki z dekoltem V - jaki naszyjnik do dekoltu V
 2. Jakie znaczenie kryje za sobą lustrzana godzina 08:08?
 3. Królewski wizerunek: Lwy w poezji jako potężne symbole mocy
 4. Znaczenie Drzewa Życia: Jakie tajemnice kryje celtyckie drzewo życia?
 5. Horoskop dla Barana: analiza cech indywidualnych i charakteru
Autor Michał Tybinka
Michał Tybinka

Jestem 25-letnim studentem astrofizyki, który w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji - astrologii. Na portalu cedenews.pl prowadzę bloga łączącego astronomię z mistycyzmem zodiaku. Dzięki unikalnemu połączeniu nauki i wiary w moc gwiazd zyskałem grono wiernych czytelników.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły