Kultura

Litania do aniołów stróżów i św. Aniołów - modlitwa o opiekę

Autor Damian Kolanko
Damian Kolanko18.12.20237 min.
Litania do aniołów stróżów i św. Aniołów - modlitwa o opiekę

Litania do aniołów to modlitwa wygłaszana w Kościele katolickim, będąca wołaniem wiernych do aniołów stróżów i innych świętych aniołów z prośbą o ich opiekę i wstawiennictwo. Od wieków ludzie wierzą w moc i skuteczność takiej modlitwy, która ma przynieść błogosławieństwo, ochronę przed złem oraz wsparcie aniołów w codziennym życiu.

Kluczowe wnioski:

 • Litania do aniołów to forma modlitwy znana w Kościele od dawna.
 • Kierujemy ją do naszych aniołów stróżów oraz innych świętych aniołów.
 • Prosimy w niej o opiekę, ochronę przed złem i pomoc w życiu.
 • Wierzymy, że aniołowie wysłuchają naszych próśb i błagań.
 • Odmawiając tę litanię uciekamy się pod opiekę sił niebieskich.

Litania do aniołów w Kościele

Litania do aniołów to jedna z bardziej znanych modlitw odmawianych w Kościele katolickim. Składa się z szeregu wezwań skierowanych do aniołów oraz próśb o ich wstawiennictwo i opiekę.

Wierni zwracają się w niej zarówno do swoich aniołów stróżów, jak i do poszczególnych świętych aniołów wymienionych z imienia. Błagają ich o łaskę, siłę i ochronę w codziennym życiu.

Litania do aniołów należy do modlitw powszechnych, co oznacza że odmawiana jest przez ogół Kościoła. Nie jest przypisana do konkretnego święta czy okazji, ale może być odmawiana o dowolnej porze.

Często pojawia się podczas nabożeństw takich jak Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale czy Godzina Święta. Wierni proszą wówczas aniołów o wsparcie i opiekę w codziennych troskach oraz zmaganiach.

Historia litanii do aniołów

Choć trudno dokładnie określić, kiedy po raz pierwszy zaczęto odmawiać litanię do aniołów, to z pewnością jest ona obecna w tradycji Kościoła od bardzo dawna.

Niektórzy badacze łączą jej początki z litaniami odmawianymi przez pierwszych chrześcijan w katakumbach. Inni dopatrują się źródeł w późnośredniowiecznych modlitwach ludowych.

Bez względu na dokładne pochodzenie, litania do aniołów na stałe wpisała się w duchowość katolicką i stanowi ważny element pobożności wielu wiernych.

Wzywanie aniołów stróżów o łaskę

Kluczowym elementem litanii do aniołów jest bezpośrednie zwracanie się do aniołów stróżów z prośbą o pomoc i opiekę. Każdy człowiek wierzący w naukę Kościoła ma bowiem swojego anioła stróża.

Jest to duch niebieski, który towarzyszy nam od chrztu świętego aż do śmierci. Strzeże nas od zła, prowadzi ku dobremu i wstawia się za nami u Boga.

„Aniołowie stróżowie nasi są przyjacielskimi istotami duchowymi, które Bóg nam dał, aby chroniły nas w niebezpieczeństwach duszy i ciała.”

Dlatego w litanii prosimy ich słowami „Aniołowie nasi stróżowie, módlcie się za nami”. Błagamy, by wstawiali się u Boga o potrzebne dla nas łaski. Prosimy o ich opiekę i ochronę w trudnych chwilach.

Przykłady wezwań do aniołów stróżów

Oprócz ogólnej prośby skierowanej do aniołów stróżów, w litanii znajdują się także bardziej szczegółowe wezwania. I tak na przykład wołamy:

 • Od wszelkiego zła, wybawcie nas aniołowie - prosimy o uwolnienie od grzechu, pokus i ludzkiej złośliwości.
 • W godzinę śmierci naszej, przyjmijcie dusze nasze, aniołowie - prosimy o asystencję w ostatnich chwilach życia i szczęśliwe przejście do nieba.

Dzięki tym szczegółowym wezwaniom konkretyzujemy nasze prośby i ufamy, że zostaną one wysłuchane przez aniołów.

Czytaj więcej: Piękne wiersze o życiu - Najpiękniejsze krótkie utwory poetów

Modlitwa do świętych aniołów o opiekę

Litania do aniołów nie ogranicza się jedynie do próśb kierowanych do indywidualnych aniołów stróżów. Obejmuje również wezwania skierowane do konkretnych świętych aniołów.

W tej części litanii wymieniani są z imienia archaniołowie Michał, Gabriel i Rafał. Wzywa się także aniołów z poszczególnych kręgów niebieskich: Serafinów, Cherubinów czy Tronów.

Prosimy ich, aby wstawiali się za nami u Boga i wyjednywali potrzebne łaski. Błagamy o opiekę i ochronę przed złem. Ufamy bowiem, że „wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami”.

Aniołowie z kręgów niebieskich Przykłady próśb w litanii
Serafini od ognia piekielnego, wybaw nas Panie
Cherubini przez upadek, chroń nas Panie
Trony przez Twoje królowanie, wysłuchaj nas Panie

Błaganie aniołów o ochronę przed złem

Litania do aniołów stróżów i św. Aniołów - modlitwa o opiekę

Istotnym motywem litanii do aniołów jest błaganie o ochronę przed działaniem złych mocy. Kościół naucza bowiem, że oprócz dobrych aniołów istnieją również upadłe duchy pragnące ludzkiej zguby.

Dlatego też w modlitwie wzywamy pomocy świętych aniołów, by ustrzegli nas od ataków demonów. Prosimy, aby zachowali dusze nasze od „potępienia wiecznego” i strzegli od „sideł piekielnych”.

Ufamy, że dzięki ich wsparciu ochronimy się przed działaniem szatana i innych złych duchów „przez Twoje Wcielenie, wybaw nas Panie”. Wiara w moc aniołów pozwala przetrwać ataki zła.

Święci Aniołowie naszymi sprzymierzeńcami

Traktując litanię do aniołów jako broń przeciw działaniom szatana, jednocześnie uznajemy świętych aniołów za naszych sprzymierzeńców w walce ze złem.

Oni bronią nas swoją mocą, gdy my, słabi ludzie, nie jesteśmy w stanie sami odpierać ataków. Dlatego tak ważne jest wołanie w litanii: „Od zasadzek nieprzyjacielskich, wybaw nas Panie”.

Prośba do aniołów stróżów o wsparcie

Oprócz ochrony przed złem, w litanii do aniołów prosimy także o różne wsparcie w codziennym życiu. Zdajemy sobie bowiem sprawę, że sami nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich trudności.

Dlatego błagamy naszych aniołów stróżów: „Wątpiącym, daj wiarę Panie” oraz „Upadającym, podaj rękę Panie”. Prosimy, by zsyłali nam potrzebne łaski umacniające naszą wiarę i pomagające przetrwać chwile zwątpienia.

Ufamy, że dzięki pomocy aniołów stróżów przetrwamy trudne sytuacje życiowe i pokonamy wewnętrzne słabości: „Z pokusami naszymi, nie zostawiaj nas Panie”.

Wsparcie aniołów na co dzień

Oprócz pomocy w pokonywaniu życiowych trudności, oczekujemy od aniołów stróżów także wsparcia w zwykłych, codziennych sprawach.

I tak na przykład prosimy w litanii: „Na drogach naszych, strzeż nas Panie” - licząc na opiekę aniołów w podróżach i w drodze do pracy czy szkoły.

Błagamy też: „W pracy naszej, pomagaj nam Panie” - wierząc, że aniołowie będą wspierali nasze działania zawodowe i natchną dobrymi pomysłami.

Modlitewne wołanie do aniołów w potrzebie

Litania do aniołów stanowi formę modlitewnego wołania o pomoc w chwilach próby i utrapienia. Kierujemy w niej błagania do naszych stróżów duchowych, ufając w ich nieustanną asystę.

Niejednokrotnie w życiu przeżywamy bowiem sytuacje, gdy ludzka pomoc okazuje się bezradna. Wówczas pozostaje nam jedynie zawierzyć wsparciu istot niebieskich.

Dlatego też z wielką ufnością i nadzieją wołamy w litanii do aniołów: „Ratunku naszego, wspomóż nas Panie” oraz „W boleściach naszych, pocieszaj nas Panie”. Wierzymy, że nie pozostawią nas samych w potrzebie.

Przykładowe sytuacje wołania do aniołów

Oto kilka przykładów trudnych sytuacji życiowych, gdy ludzie najczęściej odmawiają litanię do aniołów, błagając ich o pomoc:

 • ciężka choroba swoja lub bliskiej osoby
 • problemy materialne lub znalezienie pracy
 • kłopoty rodzinne
 • zagrożenie uzależnieniem

W każdym z tych przypadków modlimy się do naszych aniołów stróżów, ufając ich miłosiernej opiece i pocieszeniu od Boga.

Błaganie aniołów o siłę i otuchę

Oprócz prośby o konkretną pomoc w trudnych sytuacjach, w litanii do aniołów błagamy także o ogólne wsparcie duchowe. Prosimy ich bowiem o dary takie jak wiara, nadzieja i miłość.

Te cnoty teologalne są nam bardzo potrzebne do przetrwania trudnych chwil i pokonania zwątpienia. Dlatego ufając aniołom wołamy: „Wątpiącym, daj wiarę Panie”.

Podobnie prosimy o ducha nadziei w zdaniu: „Strapionym, daj otuchę Panie”. Błagamy także o to, by rozpalali w nas ogień miłości Bożej poprzez łaskę Ducha Świętego.

Dzięki tym darom, których wypraszamy za pośrednictwem aniołów, nabieramy sił i odwagi do walki z pokusami oraz do znoszenia cierpień i przeciwności losu.

Wsparci ich mocą możemy odważnie stawić czoło trudnościom życia codziennego. Dlatego tak ważna jest nasza modlitwa do świętych aniołów wyrażona w litanii.

Podsumowanie

Litania do św. Aniołów to znana w Kościele katolickim modlitwa błagalna, w której zwracamy się z prośbą o pomoc do naszych aniołów stróżów oraz innych duchów niebieskich. Od wieków pobożni chrześcijanie wzywają w niej mocy anielskiej, prosząc o opiekę w życiu codziennym.

Poprzez różne wezwania zawarte w litanii błagamy naszych aniołów stróżów, by chronili nas od zła, dawali nam siły w pokusach i pocieszali w cierpieniach. Ufamy bowiem, że te duchowe istoty otaczają nas nieustanną troską i pragną naszej pomocy.

Oprócz aniołów stróżów zwracamy się także bezpośrednio do konkretnych świętych aniołów, takich jak archaniołowie Gabriel, Michał i Rafał oraz inne chóry anielskie. Prosimy ich o wstawiennictwo u Boga i wsparcie w codziennych potrzebach.

Kończąc, trzeba podkreślić, że odmawiając litanię do aniołów stróżów wyrażamy naszą głęboką wiarę w opiekę tych niebieskich duchów i ich gotowość niesienia nam pomocy zgodnie z wolą Stwórcy.

Oceń artykuł

rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
rating-fill
Ocena: 5.00 Liczba głosów: 1

5 Podobnych Artykułów:

 1. Biżuteria do sukienki z dekoltem V - jaki naszyjnik do dekoltu V
 2. Jakie znaczenie kryje za sobą lustrzana godzina 08:08?
 3. Majowy wiersz: Oda do piękna i przebudzenia wiosny
 4. Dzienny horoskop Barana: co przyniesie nadchodzący dzień?
 5. Zodiak dla osób urodzonych 2 marca: kim są ci ludzie?
Autor Damian Kolanko
Damian Kolanko

Nazywam się Damian, mam 32 lata. Porzuciłem karierę maklera giełdowego, by w pełni poświęcić się astrologii. Na karto.pl publikuję wnikliwe teksty analizujące znaki zodiaku i ich wpływ na finanse. Moje horoskopy i przewidywania dotyczące rynków finansowych są zadziwiająco trafne.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły