Trendy

Kto się czubi: Zabawa słowami w krótkiej formie literackiej

Autor Wioletta Szulc
Wioletta Szulc16.03.202414 min.
Kto się czubi: Zabawa słowami w krótkiej formie literackiej

"Kto się czubi" to zabawna forma literacka oparta na rymowankach i ludycznych zabawach słownych. Ta krótka forma poetycka, popularna wśród dzieci i dorosłych, ma głębokie korzenie w tradycji ludowej i przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Zabawa słowami łączy w sobie elementy humoru, twórczości i wyzwania intelektualnego, pozwalając cieszyć się bogactwem języka w sposób interaktywny i przyjemny.

Kluczowe wnioski:

 • "Kto się czubi" to rodzaj krótkiego wiersza opartego na rymowanych frazach i żartobliwych dialogach. Często ma humorystyczny wydźwięk.
 • Ta forma literacka ma długą tradycję w Polsce i była przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie.
 • Rymowalność, kreatywność i interakcja stanowią istotę zabawy "Kto się czubi". Jest to sposób na rozwijanie umiejętności językowych w przyjemny sposób.
 • Rymowanki "Kto się czubi" nadal pozostają popularne wśród dzieci, służąc jako narzędzie nauki przez zabawę.
 • Współcześnie ta krótka forma literacka doczekała się nowych, kreatywnych interpretacji, zachowując swój ludyczny charakter.

Tradycja literacka rymowanek "Kto się czubi"

Zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) ma korzenie sięgające głęboko w polską tradycję ludową. Krótkie rymowanki, wierszyki i zagadki były przekazywane z ust do ust przez pokolenia, będąc częścią bogatej spuścizny kultury słownej. Pełniły one nie tylko rolę rozrywkową, ale także edukacyjną, ucząc dzieci języka, logicznego myślenia i kreatywności.

Pochodzenie tej zabawy słownej jest trudne do ustalenia, ponieważ przekazywana była ustnie w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Jednak jej popularność trwa nieprzerwanie, a rymowanki "Kto się czubi" były obecne w różnych regionach Polski, przybierając lokalne odmiany i warianty tekstowe. Wiele z nich nawiązywało do realiów wiejskiego życia, pracy na roli czy obrzędów ludowych.

W czasach przedwojennych często zapisywano i publikowano zbiory tego typu rymowanek, przyczyniając się do zachowania ich w świadomości zbiorowej. Wraz z rozwojem książek dla dzieci, pojawiali się autorzy tworzący nowe wierszyki "Kto się czubi", ubogacając tę ludową formę literacką. Stała się ona nieodłącznym elementem polskiej kultury, celebrowanym zarówno w tradycyjnych przekazach, jak i współczesnych wydawnictwach.

Początki zabawy "Kto się czubi"

Korzenie "Kto się czubi" sięgają prawdopodobnie czasów średniowiecza, kiedy to w dworkach szlacheckich i wiejskich chałupach rozwijała się tradycja ustnej twórczości ludowej. Krótkie rymowanki i zagadki stanowiły część tej tradycji, służąc zarówno rozrywce, jak i przekazywaniu mądrości ludowej. Pierwsze wzmianki o tego typu zabawach słownych można znaleźć już w XVI-wiecznych kronikach.

Przełomowym momentem było pojawienie się pierwszych publikacji gromadzących ludowe wierszyki i rymowanki. Dzieła takie jak "Polskie Przysłowia" Samuela Bogumiła Lindego z 1830 roku czy "Rys dziejów piśmiennictwa polskiego" Michała Wiszniewskiego z 1840 roku pozwoliły na zachowanie i upowszechnienie tych krótkich form literackich. Zaczęły one trafiać do szerszej publiczności, ciesząc się popularnością zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Rodzaje rymowanych zabaw słownych "Kto się czubi"

Zabawa "Kto się czubi" obejmuje szeroki wachlarz krótkich form literackich, różniących się strukturą, tematyką i stopniem skomplikowania. Wszystkie łączy jednak element zabawy rymami, humoru i języka. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów:

 • Rymowanki dialogowe - oparte na żartobliwej wymianie zdań między dwiema osobami lub postaciami. Często wykorzystują grę słów i nieoczekiwane zakończenia.
 • Zagadki rymowane - zawierają metafory lub podpowiedzi prowadzące do odgadnięcia odpowiedzi, która zwykle jest źródłem żartu.
 • Wierszyki opisowe - krótkie, zabawne opisy postaci, przedmiotów lub sytuacji, wykorzystujące rymy w celu uwypuklenia komizmu.
 • Rymowanki naśladowcze - oparte na imitacji dźwięków, odgłosów zwierząt lub innych zjawisk, często z elementem humoru.

Każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne cechy, ale wszystkie łączy wspólny mianownik zabawy słowem, rymami i humorem. Tworzą one bogatą mozaikę tradycji literackiej, czerpiąc z potencjału języka polskiego i jego charakterystycznej melodii.

Czytaj więcej: Epoka środkowa paleogenu: Przełomowa era w historii Ziemi

Co to jest "Kto się czubi"? Krótka forma literacka

Zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) to krótka forma literacka oparta na rymowanych frazach, dialogach i zagadkach. Ma charakter ludyczny, humorystyczny i interaktywny, angażując słuchaczy lub czytelników do wspólnej zabawy słowem. Jej istotą jest dowcipne wykorzystanie rymów, gry słów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Mimo swej zwięzłości, rymowanki "Kto się czubi" potrafią przekazać pełne humoru i mądrości przesłanie. Często nawiązują do realiów życia codziennego, wykorzystując znane sytuacje i postacie w zabawny i metaforyczny sposób. Ich krótka forma czyni je łatwymi do zapamiętania, co przyczyniło się do rozpowszechnienia w tradycji ustnej.

Cechy "Kto się czubi" Opis
Krótka forma Składają się zwykle z kilku wersów lub zdań
Rymowany tekst Wykorzystują rymy dla efektu humorystycznego i lekkości przekazu
Zabawny, ludyczny charakter Mają na celu rozrywkę, wywołanie uśmiechu i zaangażowanie odbiorcy
Interaktywność Często przyjmują formę dialogu lub zagadki, angażując czytelnika

Pomimo zwięzłości formy, zabawa "Kto się czubi" pozwala na przekazywanie bogatych w treść i wymowę przesłań. Stanowi ona cenny przykład polskiej tradycji literackiej, czerpiącej z ludowego dziedzictwa i żywej kultury słowa.

Budowa rymowanek "Kto się czubi"

Większość rymowanek "Kto się czubi" przyjmuje podobną, charakterystyczną strukturę. Zaczynają się od krótkiego, rymowanego wierszyka lub dialogu, który wprowadza sytuację lub zagadkę. Następnie zawierają rozwinięcie, w którym pojawiają się dodatkowe rymy, gra słów i nieoczekiwane zwroty akcji.

Kulminacją jest żartobliwe zakończenie, często spuentowane rymowaną puentą lub niespodziewaną odpowiedzią na zagadkę. Cała konstrukcja zmierza do efektu humorystycznego, pobudzając wyobraźnię i zmysł językowy odbiorcy.

"Jaka jest rzecz, co się w piecu nie piecze, Na stole nie leży, za brodę nie czesze?" A tu odpowiedź rymem się piecze: "To jest księżyc!"

Powyższy przykład ilustruje typową budowę rymowanki "Kto się czubi". Zaczyna się od rymowanej zagadki, następnie pojawia się sugestia oczekiwania na odpowiedź, która ostatecznie przychodzi w formie zaskakującej, ale jednocześnie zabawnej riposty. Ten schemat powtarza się w wielu wariantach tej krótkiej formy literackiej.

"Kto się czubi" dla dzieci: Nauka przez zabawę słowami

Rymowanki "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) od dawna stanowią niezastąpione narzędzie w nauczaniu dzieci. Ich krótka, rymowana forma oraz zabawny, często interaktywny charakter czyni je doskonałym środkiem do rozwijania umiejętności językowych i logicznego myślenia najmłodszych.

Już od najmłodszych lat dzieci wykazują naturalną skłonność do powtarzania rymowanych fraz i wierszy. Rymowanki "Kto się czubi" wykorzystują tę właściwość, angażując dzieci w wesołą zabawę słowami. Poprzez powtarzanie i odgadywanie zagadkowych zwrotów, małe pociechy rozwijają swój zasób słownictwa, poprawiają wymowę i wyczucie rytmu.

 • Rozwijanie słownictwa i wymowy
 • Ćwiczenie logicznego myślenia
 • Stymulacja kreatywności i wyobraźni
 • Nauka poprzez zabawę i interakcję
 • Budowanie więzi rodzinnych i społecznych

Oprócz walorów edukacyjnych, rymowanki "Kto się czubi" pełnią także ważną rolę w kształtowaniu więzi rodzinnych i społecznych. Wspólne recytowanie i odgadywanie zagadek staje się okazją do spędzania czasu razem, budowania relacji i dzielenia się radością płynącą z zabawy słowami. To doświadczenie pozostaje w pamięci dzieci, wzbogacając je emocjonalnie i przyczyniając się do rozwoju ich zdolności językowych i umysłowych.

Współczesne interpretacje klasycznej zabawy "Kto się czubi"

Pomimo swych korzeni sięgających głęboko w tradycję ludową, zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) nie straciła na aktualności. Wręcz przeciwnie, doczekała się wielu współczesnych interpretacji i odświeżonych odsłon, dostosowanych do dzisiejszych czasów i nowych trendów.

Autorzy książek dla dzieci chętnie sięgają po tę krótką formę literacką, tworząc zbiory zabawnych, rymowanych wierszy i dialogów. Współczesne edycje obfitują w żartobliwe nawiązania do realiów dziecięcego życia, takich jak gry komputerowe, popularne kreskówki czy aktualne wydarzenia.

Innym przejawem aktualizacji "Kto się czubi" jest jej obecność w Internecie i mediach społecznościowych. Użytkownicy chętnie dzielą się autorskimi rymowankami, tworząc nowe trendy i memy internetowe. Krótka forma tych zabaw słownych doskonale wpisuje się w dynamikę mediów cyfrowych, dostarczając rozrywki i okazji do językowej kreatywności.

Innowacyjne podejścia do zabawy "Kto się czubi"

Współcześni twórcy i artyści nie obawiają się eksperymentowania z tradycyjną formą "Kto się czubi". Powstają w ten sposób nowe, zaskakujące interpretacje, które choć pozostają wierne ludyczno-humorystycznemu duchowi, wprowadzają świeże elementy.

Przykładem mogą być multimedialne wersje, w których rymowanki są wzbogacane o animacje, efekty dźwiękowe lub interaktywne elementy. Tworzy to atrakcyjną formę rozrywki, łączącą zabawę słowną z nowoczesnymi technologiami.

Innym ciekawym zjawiskiem są przedstawienia sceniczne i występy słowno-muzyczne, podczas których artyści wykonują własne rymowanki na żywo. Taka forma angażuje publiczność, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i improwizacji. Dowodzi to, że "Kto się czubi" ma potencjał do ewoluowania i dostosowywania się do zmieniających się czasów, zachowując przy tym swój wyjątkowy charakter.

Przykłady zabawnych i pouczających rymowanek "Kto się czubi"

Aby w pełni zrozumieć esencję zabawy "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi), warto zapoznać się z konkretnymi przykładami zabawnych i pouczających rymowanek. Oto kilka wybranych perełek tej krótkiej formy literackiej:

Rymowanka dialogowa:

"Panie Kwoku, czemu tak skwieczesz?"
"Dlatego, że jajkiem zrzędzę!"
"Ależ Panie, jakież to dziwo?"
"Bo ze mnie wyszło niezdrowe piwko!"

Zagadka rymowana:

"Idzie pan, wlecze wór,
W worze ma kozior,
Sam biedak jest gołyś,
Bo ma gęsią skórkę, jak jeż."

Odpowiedź: Wietrzyk

Wierszyk opisowy:

Miała baba słonia,
Wziął ją za nogi,
Rzucił ją na dziedziniec,
Spadła jak ćwiek!

Tradycja literacka rymowanek "Kto się czubi"

Zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) ma korzenie sięgające głęboko w polską tradycję ludową. Krótkie rymowanki, wierszyki i zagadki były przekazywane z ust do ust przez pokolenia, będąc częścią bogatej spuścizny kultury słownej. Pełniły one nie tylko rolę rozrywkową, ale także edukacyjną, ucząc dzieci języka, logicznego myślenia i kreatywności.

Pochodzenie tej zabawy słownej jest trudne do ustalenia, ponieważ przekazywana była ustnie w środowiskach wiejskich i małomiasteczkowych. Jednak jej popularność trwa nieprzerwanie, a rymowanki "Kto się czubi" były obecne w różnych regionach Polski, przybierając lokalne odmiany i warianty tekstowe. Wiele z nich nawiązywało do realiów wiejskiego życia, pracy na roli czy obrzędów ludowych.

W czasach przedwojennych często zapisywano i publikowano zbiory tego typu rymowanek, przyczyniając się do zachowania ich w świadomości zbiorowej. Wraz z rozwojem książek dla dzieci, pojawiali się autorzy tworzący nowe wierszyki "Kto się czubi", ubogacając tę ludową formę literacką. Stała się ona nieodłącznym elementem polskiej kultury, celebrowanym zarówno w tradycyjnych przekazach, jak i współczesnych wydawnictwach.

Początki zabawy "Kto się czubi"

Korzenie "Kto się czubi" sięgają prawdopodobnie czasów średniowiecza, kiedy to w dworkach szlacheckich i wiejskich chałupach rozwijała się tradycja ustnej twórczości ludowej. Krótkie rymowanki i zagadki stanowiły część tej tradycji, służąc zarówno rozrywce, jak i przekazywaniu mądrości ludowej. Pierwsze wzmianki o tego typu zabawach słownych można znaleźć już w XVI-wiecznych kronikach.

Przełomowym momentem było pojawienie się pierwszych publikacji gromadzących ludowe wierszyki i rymowanki. Dzieła takie jak "Polskie Przysłowia" Samuela Bogumiła Lindego z 1830 roku czy "Rys dziejów piśmiennictwa polskiego" Michała Wiszniewskiego z 1840 roku pozwoliły na zachowanie i upowszechnienie tych krótkich form literackich. Zaczęły one trafiać do szerszej publiczności, ciesząc się popularnością zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci.

Rodzaje rymowanych zabaw słownych "Kto się czubi"

Zabawa "Kto się czubi" obejmuje szeroki wachlarz krótkich form literackich, różniących się strukturą, tematyką i stopniem skomplikowania. Wszystkie łączy jednak element zabawy rymami, humoru i języka. Oto kilka najpopularniejszych rodzajów:

 • Rymowanki dialogowe - oparte na żartobliwej wymianie zdań między dwiema osobami lub postaciami. Często wykorzystują grę słów i nieoczekiwane zakończenia.
 • Zagadki rymowane - zawierają metafory lub podpowiedzi prowadzące do odgadnięcia odpowiedzi, która zwykle jest źródłem żartu.
 • Wierszyki opisowe - krótkie, zabawne opisy postaci, przedmiotów lub sytuacji, wykorzystujące rymy w celu uwypuklenia komizmu.
 • Rymowanki naśladowcze - oparte na imitacji dźwięków, odgłosów zwierząt lub innych zjawisk, często z elementem humoru.

Każdy z tych rodzajów ma swoje unikalne cechy, ale wszystkie łączy wspólny mianownik zabawy słowem, rymami i humorem. Tworzą one bogatą mozaikę tradycji literackiej, czerpiąc z potencjału języka polskiego i jego charakterystycznej melodii.

Co to jest "Kto się czubi"? Krótka forma literacka

Zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) to krótka forma literacka oparta na rymowanych frazach, dialogach i zagadkach. Ma charakter ludyczny, humorystyczny i interaktywny, angażując słuchaczy lub czytelników do wspólnej zabawy słowem. Jej istotą jest dowcipne wykorzystanie rymów, gry słów i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

Mimo swej zwięzłości, rymowanki "Kto się czubi" potrafią przekazać pełne humoru i mądrości przesłanie. Często nawiązują do realiów życia codziennego, wykorzystując znane sytuacje i postacie w zabawny i metaforyczny sposób. Ich krótka forma czyni je łatwymi do zapamiętania, co przyczyniło się do rozpowszechnienia w tradycji ustnej.

Cechy "Kto się czubi" Opis
Krótka forma Składają się zwykle z kilku wersów lub zdań
Rymowany tekst Wykorzystują rymy dla efektu humorystycznego i lekkości przekazu
Zabawny, ludyczny charakter Mają na celu rozrywkę, wywołanie uśmiechu i zaangażowanie odbiorcy
Interaktywność Często przyjmują formę dialogu lub zagadki, angażując czytelnika

Pomimo zwięzłości formy, zabawa "Kto się czubi" pozwala na przekazywanie bogatych w treść i wymowę przesłań. Stanowi ona cenny przykład polskiej tradycji literackiej, czerpiącej z ludowego dziedzictwa i żywej kultury słowa.

Budowa rymowanek "Kto się czubi"

Większość rymowanek "Kto się czubi" przyjmuje podobną, charakterystyczną strukturę. Zaczynają się od krótkiego, rymowanego wierszyka lub dialogu, który wprowadza sytuację lub zagadkę. Następnie zawierają rozwinięcie, w którym pojawiają się dodatkowe rymy, gra słów i nieoczekiwane zwroty akcji.

Kulminacją jest żartobliwe zakończenie, często spuentowane rymowaną puentą lub niespodziewaną odpowiedzią na zagadkę. Cała konstrukcja zmierza do efektu humorystycznego, pobudzając wyobraźnię i zmysł językowy odbiorcy.

"Jaka jest rzecz, co się w piecu nie piecze, Na stole nie leży, za brodę nie czesze?" A tu odpowiedź rymem się piecze: "To jest księżyc!"

Powyższy przykład ilustruje typową budowę rymowanki "Kto się czubi". Zaczyna się od rymowanej zagadki, następnie pojawia się sugestia oczekiwania na odpowiedź, która ostatecznie przychodzi w formie zaskakującej, ale jednocześnie zabawnej riposty. Ten schemat powtarza się w wielu wariantach tej krótkiej formy literackiej.

"Kto się czubi" dla dzieci: Nauka przez zabawę słowami

Rymowanki "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) od dawna stanowią niezastąpione narzędzie w nauczaniu dzieci. Ich krótka, rymowana forma oraz zabawny, często interaktywny charakter czyni je doskonałym środkiem do rozwijania umiejętności językowych i logicznego myślenia najmłodszych.

Już od najmłodszych lat dzieci wykazują naturalną skłonność do powtarzania rymowanych fraz i wierszy. Rymowanki "Kto się czubi" wykorzystują tę właściwość, angażując dzieci w wesołą zabawę słowami. Poprzez powtarzanie i odgadywanie zagadkowych zwrotów, małe pociechy rozwijają swój zasób słownictwa, poprawiają wymowę i wyczucie rytmu.

 • Rozwijanie słownictwa i wymowy
 • Ćwiczenie logicznego myślenia
 • Stymulacja kreatywności i wyobraźni
 • Nauka poprzez zabawę i interakcję
 • Budowanie więzi rodzinnych i społecznych

Oprócz walorów edukacyjnych, rymowanki "Kto się czubi" pełnią także ważną rolę w kształtowaniu więzi rodzinnych i społecznych. Wspólne recytowanie i odgadywanie zagadek staje się okazją do spędzania czasu razem, budowania relacji i dzielenia się radością płynącą z zabawy słowami. To doświadczenie pozostaje w pamięci dzieci, wzbogacając je emocjonalnie i przyczyniając się do rozwoju ich zdolności językowych i umysłowych.

Współczesne interpretacje klasycznej zabawy "Kto się czubi"

Pomimo swych korzeni sięgających głęboko w tradycję ludową, zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) nie straciła na aktualności. Wręcz przeciwnie, doczekała się wielu współczesnych interpretacji i odświeżonych odsłon, dostosowanych do dzisiejszych czasów i nowych trendów.

Autorzy książek dla dzieci chętnie sięgają po tę krótką formę literacką, tworząc zbiory zabawnych, rymowanych wierszy i dialogów. Współczesne edycje obfitują w żartobliwe nawiązania do realiów dziecięcego życia, takich jak gry komputerowe, popularne kreskówki czy aktualne wydarzenia.

Innym przejawem aktualizacji "Kto się czubi" jest jej obecność w Internecie i mediach społecznościowych. Użytkownicy chętnie dzielą się autorskimi rymowankami, tworząc nowe trendy i memy internetowe. Krótka forma tych zabaw słownych doskonale wpisuje się w dynamikę mediów cyfrowych, dostarczając rozrywki i okazji do językowej kreatywności.

Innowacyjne podejścia do zabawy "Kto się czubi"

Współcześni twórcy i artyści nie obawiają się eksperymentowania z tradycyjną formą "Kto się czubi". Powstają w ten sposób nowe, zaskakujące interpretacje, które choć pozostają wierne ludyczno-humorystycznemu duchowi, wprowadzają świeże elementy.

Przykładem mogą być multimedialne wersje, w których rymowanki są wzbogacane o animacje, efekty dźwiękowe lub interaktywne elementy. Tworzy to atrakcyjną formę rozrywki, łączącą zabawę słowną z nowoczesnymi technologiami.

Innym ciekawym zjawiskiem są przedstawienia sceniczne i występy słowno-muzyczne, podczas których artyści wykonują własne rymowanki na żywo. Taka forma angażuje publiczność, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i improwizacji. Dowodzi to, że "Kto się czubi" ma potencjał do ewoluowania i dostosowywania się do zmieniających się czasów, zachowując przy tym swój wyjątkowy charakter.

Przykłady zabawnych i pouczających rymowanek "Kto się czubi"

Aby w pełni zrozumieć esencję zabawy "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi), warto zapoznać się z konkretnymi przykładami zabawnych i pouczających rymowanek. Oto kilka wybranych perełek tej krótkiej formy literackiej:

Rymowanka dialogowa:

"Panie Kwoku, czemu tak skwieczesz?"
"Dlatego, że jajkiem zrzędzę!"
"Ależ Panie, jakież to dziwo?"
"Bo ze mnie wyszło niezdrowe piwko!"

Zagadka rymowana:

"Idzie pan, wlecze wór,
W worze ma kozior,
Sam biedak jest gołyś,
Bo ma gęsią skórkę, jak jeż."

Odpowiedź: Wietrzyk

Wierszyk opisowy:

Miała baba słonia,
Wziął ją za nogi,
Rzucił ją na dziedziniec,
Spadła jak ćwiek!

Podsumowanie

Zabawa "Kto się czubi" (kto się czubi ten się lubi, kto się lubi ten się czubi) stanowi niezwykle cenny element polskiej tradycji literackiej i kultury słowa. Jej korzenie sięgają głęboko w dziedzictwo ludowe, a krótkie rymowanki i zagadki przekazywane były z pokolenia na pokolenie, ciesząc się niesłabnącą popularnością zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych.

Choć to zwięzła forma literacka, potrafi łączyć elementy humoru, kreatywności i mądrości życiowej w zgrabnym, rymowanym przekazie. "Kto się czubi" stale ewoluuje, adaptując się do nowych trendów i mediów, zachowując przy tym swój ludyczny i zabawny charakter. To świadectwo żywotności polskiego języka i dowód na to, jak krótkie utwory mogą stać się nośnikiem wartości kulturowych.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Biżuteria do sukienki z dekoltem V - jaki naszyjnik do dekoltu V
 2. Majowy wiersz: Oda do piękna i przebudzenia wiosny
 3. Horoskop dla Barana: analiza cech indywidualnych i charakteru
 4. Portret jednostek urodzonych 19 marca: co ich charakteryzuje?
 5. Analiza uczuć: Psychologiczne rozważania nad miłością
Autor Wioletta Szulc
Wioletta Szulc

Fascynuję się ezoteryką i tematyką new age. Prowadzę bloga astrologicznego, na którym analizuję wpływ pozycji ciał niebieskich na ludzkie losy. Publikuję horoskopy oraz felietony poświęcone magii i radiestezji.
 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły

Kolorowe flamastry: Barwne życie w słowach
TrendyKolorowe flamastry: Barwne życie w słowach

Odkryj magię barwnego wyrażania siebie z żółtymi flamastrami! Od kreatywnych projektów w pracy po edukacyjne przygody – te energetyczne przybory, w tym żółte flamastry i grube katechetki, dodadzą słonecznej energii Twoim dziełom.