Kultura

Analiza poetycka: "Płonąca Żyrafa" w świetle literackiej oceny

Autor Michał Tybinka
Michał Tybinka18.03.202414 min.
Analiza poetycka: "Płonąca Żyrafa" w świetle literackiej oceny

"Płonąca Żyrafa" wiersz jest głęboką, wielowymiarową poezją. Ten złożony utwór autorstwa Bożeny Keff przemawia na wiele poziomów, od filozofii i polityki po tożsamość jednostki. Przyjrzyjmy się bliżej, jak ten mistrzowski poemat angażuje czytelników w symboliczną opowieść pełną znaczeń, które warto zbadać.

Kluczowe wnioski:
 • Utwór przeplata uniwersalne metafory z osobistymi przeżyciami autorki. Odkrywa głębokie prawdy o ludzkiej egzystencji w błyskotliwy, ale mierzący w emocje sposób.
 • Płonąca Żyrafa uosabia wiele krytycznych tematów społeczno-politycznych epoki. Jej symbolizm daje przestrzeń do interpretacji konfliktów wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Bogate, porywające obrazowanie poetyckie sprawia, że wiersz żyje na kartach. Czyta się go z wypiekami na twarzy, zastanawiając się, co przyniesie kolejny wers.
 • Kompozycja dzieła jest starannie przemyślana. Struktura i narracja spajają głębokie przesłanie w spójną całość.
 • Wiersz dotyczy bardzo osobistych dla autorki tematów tożsamościowych. Przedstawia szczerą, zabawną podróż samopoznania.

Symbolika "Płonącej Żyrafy": Uniwersalne metafory i przesłanie

Zacznijmy od tytułowej metafory samej "płonącej żyrafy". Co oznacza ten palący się słup żółto-czarnych płomieni, ów pożar pokryty charakterystycznymi łatami? Interpretacje są oczywiście różne, ale sam obraz emanuje nieziemską, transcendentną energią – czegoś, co wyrywa się z tego świata, porzuca swoją ziemską powłokę tylko po to, by odrodzić się w nowym, bardziej wyrafinowanym bycie.

Żyrafa jako taka jest już stworzeniem dość niezwykłym i niezrozumiałym z ludzkiej perspektywy. Długa szyja, nieproporcjonalne kształty, zatopiona w egzotycznym afrykańskim krajobrazie. Co więc mogłaby oznaczać żyrafa uduchowiona, uniesiona ponad ziemskie bytowanie, uchodząca z tego świata w wielkim wyzwalającym płomieniu? Zdaje się ucieleśniać poszukiwanie czegoś więcej, niż dostarcza nam rzeczywistość.

A może "płonąca żyrafa" to metafora dla istoty ludzkiej? Rozpalamy się od środka, niesieni namiętnościami i pragnieniami, które nie zawsze są zgodne ze społecznymi oczekiwaniami czy konwencjami. Musimy niejako "płonąć", żyć w pełni, żeby spełnić nasze przeznaczenie. Ogień może symbolizować tę żywotną energię życiową, żądzę bycia, tego doskonałego stanu, w którym jesteśmy w pełni sobie wierni.

Dociekania metafizyczne

W szkicu Bożeny Keff wydarza się wiele rzeczy, które zdają się wykraczać poza sferę czysto fizyczną. Nie bez powodu krytycy często określali to dzieło jako "metafizyczny poemat". Nieustannie wyprowadza nas poza materialny świat, sięgając do bardziej pojemnych prawd ludzkiego bytu. Można powiedzieć, że "Płonąca Żyrafa" jest przesytem przemyśleń duchowych, medytacji nad nieuchwytną, prawdziwą naturą rzeczywistości.

Mamy tu więc wiele niezbadanych terytoriów, na które wkraczają wiersze Keff. Żadne pytania nie są tu zbyt banalne czy niedorzeczne – wszystkie poszukują wglądu w wielkie uniwersalne kwestie takie jak miłość, przemijanie, transcendencja oraz cel ludzkiego życia. Nocne scenerie i przebudzenia duchowe przeplatają się ze zwykłymi, konkretnymi obrazami, tworząc tę niezwykłą mieszaninę ziemskiego i pozaziemskiego.

Świat płonie i my płoniemy. Wszystko było takie ostateczne, takie przepiękne i okropne zarazem.

Ten fragment reprezentuje właśnie ten wypalający, metafizyczny niepokój całego zbioru. Żyrafa jako symbol wypełnia idealne połączenie między codziennością a tym, co nadprzyrodzone, między dążeniem materialnym a głębią ducha ludzkiego.

Postaci, miejsca i motywy w "Płonącej Żyrafie" Bożeny Keff

Liczba różnych bohaterów pojawiających się w "Płonącej Żyrafie" z pewnością jest znacząca. Jednak więcej niż postacie ludzkie, fascynującym aspektem zbioru jest to, jak elementy pozaludzkie odgrywają rolę prawie równie ważną co istoty żywe. Metamorfozy między królestwami natury, nieustannie zmieniające się obrazy i metafory ożywiają cały tomik nieziemskim poczuciem płynności.

Często przywołuje się tu topos łabędzia – istoty zarówno wodnej, jak i powietrznej, mogącej fruwać i pływać. Oglądamy cykl jego życia od rośnięcia z jaja, przez łabędzi żywot, aż po śmierć i zjedzenie przez inne stworzenia. Ten proces naturalny splata się z ludzką kondycją, przypominając nam o przemijaniu wszystkiego naziemskiego.

Motywy zwierzęce przemieniają się zaś w bardziej przerażające bestie. "Płonąca Żyrafa" napełnia się fantastycznymi potworami, jakby wprost z mitologii: "Śliski wąż - migoce / rżące ognisko ognistych krów". Czy to odniesienie do starożytnych bóstw, mocy natury, czy po prostu feerycznych obrazów rozpalanych przez poetycką wyobraźnię Keff? Trudno jednoznacznie rozszyfrować, ale czytelnik zostaje wessany w tę dziwną freakawę ze zwierzęcych istot.

Łabędź Motyw cyklu życia, zmienności, fizyczności i duchowości
Żyrafa Symbol dążenia do transcendencji, pragnienia wyrwania się z ziemskiego bytowania
Bestie/potwory Uosabiają potęgę natury, budzą kojarzenia z mitycznymi siłami, mogą symbolizować ludzkie niepokoje

A jak przedstawione są miejsca i scenerie? Tu również rządzą metamorfozy i niejednorodność. "Płonąca Żyrafa" zmienia terytoria częściej niż większość ludzi podróżuje po świecie. Znajdziemy ujęcia miejskie, nowoczesne krajobrazy, egzotyczne, afrykańskie równiny, a nawet przerażające inferna. Spajającym czynnikiem jest płynność pomiędzy tymi różnymi sferami - często w obrębie tego samego wiersza czy nawet strofy.

Czytaj więcej: Zwyczaje grzecznościowe: Kultura i maniery w społeczeństwie

Analiza kompozycji "Płonącej Żyrafy": Struktura i narracja

"Płonąca Żyrafa" jako wiersz dłuższy dzieli się na sekcje określane czasem mianem "części", choć w rzeczywistości bardziej przypominają oddzielne rozdziały czy sekwencje zdarzeń. Cała kompozycja sprawia wstrząsające wrażenie czegoś bliskiego prozie poetyckiej, gdzie poszczególne strofy składają się na ciągłą narrację, opowieść o przygotowaniach i inicjacji Żyrafy.

Mamy tu coś w rodzaju zawiązania akcji, gdzie ta tytułowa istota przechodzi przez różne dziwne doświadczenia i męki, by na końcu wydostać się poza granice fizycznego świata. Niektórzy krytycy interpretowali to jako swoistą ścieżkę wtajemniczenia, przejście przez serie rytuałów, gdzie poszczególne części "Płonącej Żyrafy" reprezentowałyby poszczególne etapy tego uniwersalnego doświadczenia mistycznego.

 • Część 1 - Zawiązanie akcji, wprowadzenie tytułowej metafory i pojawiających się bohaterów
 • Część 2 - Serie dziwnych, przygnębiających doświadczeń Żyrafy, nieustanna przemiana miejsc i postaci
 • Część 3 - Punkty kulminacyjne, gdzie narracja zdaje się zbliżać do finału, intensyfikują się obrazy ognia i transformacji
 • Część 4 - Uwolnienie, wypalenie skorupy ograniczającego ciała, wyzwolenie się na poziom duchowy

Ale też można czytać "Płonącą Żyrafę" jako serię oddzielnych epizodów, niezwiązanych ściśle czytelną fabułą. Każdy wiersz przedstawia własną, niepowiązaną scenkę, ożywioną tym samym powracającym motywem tytułowym. Jak głębokie obserwacje, drobne okruchy z życia, połączone wielkim nadnaturalnym symbolem.

Otwarta kompozycja czy zamknięta struktura?

Jedno z intrygujących pytań, które rodzi "Płonąca Żyrafa", to kwestia tego, jak dalece całość ma zamkniętą, celową strukturę, a na ile jest otwartym zbiorem. Jej kompozycja sprawia wrażenie dość spójnej, z motywami i obrazami przeplatanymi od początku do końca. Ale jednocześnie wyczuwa się poetycką swobodę, brak ograniczeń i jasnej, linearnej narracji.

Ten paradoks - ramy ustalonego porządku rozpływając się w przestrzeniach nieskończonej wolności - stanowi chyba właśnie sedno zamysłu "Płonącej Żyrafy". Każdy kolejny wers jakby rozstrzygał ową sprzeczność na nowo, proponował nową odpowiedź, inny punkt widzenia. Oto może leżeć największa siła tego zbioru - zapraszanie nas do nieustannej intelektualnej podróży, nieprzerwanego dialogu między swobodą ducha a skonkretyzowaną formą artystyczną.

"Płonąca Żyrafa" jako wyraz poszukiwań tożsamościowych

Zdjęcie Analiza poetycka: "Płonąca Żyrafa" w świetle literackiej oceny

Dla Bożeny Keff poezja miała być sposobem wyrażania i badania siebie, drążenia w najgłębszych aspektach własnej tożsamości. Tak właśnie można odczytać monumentalną "Płonącą Żyrafę" - jako zapiski z tej bardzo osobistej podróży autopoznania. Choć posługuje się uniwersalnymi symbolami i fantazjami, to w centrum tych wizji zdaje się znajdować jedno człowiecze "ja" konfrontujące własną naturę.

Już sam tytuł sugeruje przebudzenie czy zmianę stanu świadomości, ściśle związane z procesem tożsamościowym. "Płonąca Żyrafa" jest stanem wyzwolenia i ukazywania prawdziwego oblicza, wypalaniem tego, co ogranicza i okrywa istotę ludzką w przypisanych rolach i oczekiwaniach społecznych.

Stąd owo eksperymentowanie z postaciami, ciągłe ich modyfikacje w kolejnych metaforycznych przemianach. Jest to próba zdekonstruowania tożsamości, odkrycia, jakie rzeczywiste "ja" znajduje się pod tymi nawarstwiającymi się pozorami i maskami. Wizje ataku dzikich bestii, ognia, uprzedmiotowienia mogą odzwierciedlać głęboko doświadczaną przemoc związaną z poszukiwaniem własnej prawdy.

Bo "Płonąca Żyrafa" ma też wymiar feministyczny i egzystencjalny. Jako kobieta, Keff potrzebowała znaleźć własny głos, wyzwolić się z narzuconych przez patriarchat ograniczeń. Podobnie jej poszukiwania osobistej wolności można odczytać w kontekście walki każdego człowieka z tłamszącymi życie konwencjami i wymogami otoczenia. Żadne słowa nie padają otwarcie, ale ta poetycka gorycz implodującej tożsamości wydaje się być centralnym motywem.

Spójrz w moją szyję, a właściwie do wnętrza. Złota rana przebłysku, który usidla, a potem wyplątuje.

Jest coś bardzo nagiego i odsłaniającego się w tych wersach, jakby Keff bezpardonowo otwierała dla czytelników swoje wnętrze. Zadawane rany są tutaj niezbędne, by osiągnąć pełnię autentycznej samorealizacji, stawania się naprawdę sobą. To istotny aspekt poezji, który w "Żyrafie" otrzymuje niepokojące, ale i poruszające wyrażenie.

Krytyka polityczna i społeczna w "Płonącej Żyrafie" Bożeny Keff

Zbiór Keff nie odcina się oczywiście od zaangażowania społeczno-politycznego, tak często obecnego w poezji i literaturze tego okresu. Nie znajdziemy tutaj dosłownych manifestów czy plakatowych haseł, ale drzemi pod powierzchnią tych słów wyraźne poczucie sprzeciwu wobec współczesnego, zdezintegrowanego świata.

W pierwszej kolejności sam ciężar słów wraz z obrazowaniem wyrastają gdzieś z miejskiej dżungli, z otchłani współczesnych miast. Pomimo fantastycznych elementów i ciągłych metamorfoz, wizje wyrastają z "cienistej ulicy" skąpanej w późnej godzinie i żarze samochodowych reflektorów. To język brutalnie obecny, przywodzący na myśl nowoczesne zagadnienia alienacji i zdehumanizowanego, przestrzennego chaosu.

Niektórzy krytycy skłonni byli nawet odczytywać "Płonącą Żyrafę" jako wyraz buntu kontrkulturowego. Przenosimy się bowiem w przepastnych obozach hipisowskich, gdzie Keff dość długo działała tworząc swoją poezję. Są tu odgłosy "otwartych koncertów" i ogólne przesiąknięcie tym nurtem sprzeciwu wobec zastanych wartości mieszczańskich. Żyrafa posiada ten żar i manifestuje palącą potrzebę bycia wolnym, swobodnie wędrowania po świecie.

Zbiór Keff nie odcina się oczywiście od zaangażowania społeczno-politycznego, tak często obecnego w poezji i literaturze tego okresu. Nie znajdziemy tutaj dosłownych manifestów czy plakatowych haseł, ale drzemi pod powierzchnią tych słów wyraźne poczucie sprzeciwu wobec współczesnego, zdezintegrowanego świata.

W pierwszej kolejności sam ciężar słów wraz z obrazowaniem wyrastają gdzieś z miejskiej dżungli, z otchłani współczesnych miast. Pomimo fantastycznych elementów i ciągłych metamorfoz, wizje wyrastają z "cienistej ulicy" skąpanej w późnej godzinie i żarze samochodowych reflektorów. To język brutalnie obecny, przywodzący na myśl nowoczesne zagadnienia alienacji i zdehumanizowanego, przestrzennego chaosu.

Kryje się tutaj wyraźny niepokój wobec narastającej dehumanizacji i rozpadu więzi społecznych w świecie zdominowanym przez technologię i konsumpcję. Żyrafa może również symbolizować tęsknotę za innymi wartościami, bardziej pierwotnym, naturalnym sposobem życia w zgodzie z naturą. Jej płomienie odrzucają wszystkie sztuczne skorupy i ograniczenia cywilizacyjne.

Niektórzy krytycy skłonni byli nawet odczytywać "Płonącą Żyrafę" jako wyraz buntu kontrkulturowego. Przenosimy się bowiem w przepastnych obozach hipisowskich, gdzie Keff dość długo działała tworząc swoją poezję. Są tu odgłosy "otwartych koncertów" i ogólne przesiąknięcie tym nurtem sprzeciwu wobec zastanych wartości mieszczańskich. Żyrafa posiada ten żar i manifestuje palącą potrzebę bycia wolnym, swobodnie wędrowania po świecie.

Erotyzm i wyzwolenie kobiece

Jednym z ważnych aspektów społeczno-politycznego wymiaru "Płonącej Żyrafy" jest również jej feministyczna wymowa. Keff nieustannie bada tu kwestie kobiecego ciała, pragnienia i miejsca w opresyjnych strukturach patriarchatu. Wiele obrazów wyraźnie eksponuje i celebruje kobiecą seksualność, często splatając ją z samą tytułową metaforą.

Widać tu wyraźny motyw wyzwolenia się z narzuconych norm i oczekiwań, co do ról płciowych i społecznych tożsamości. "Płonąca Żyrafa" zmierza ku dekonstrukcji wszystkich tych narzuconych z zewnątrz identyfikacji, by odkryć prawdziwe źródło kobiecej siły i autonomii ciała. Nie jest to jednak feministyczny protest płaski czy dosłowny. Keff ze swadą posługuje się bogatą symboliką erotyczną, by poruszyć te tematy w sposób znacznie głębszy i poetycki.

Wpływ stylu i języka na odbiór "Płonącej Żyrafy" Bożeny Keff

Oczywiście wiele z dyskutowanych tu znaczeń i interpretacji byłoby niemożliwych bez specyficznego języka i stylu poetyckiego Bożeny Keff. To on w główniej mierze nadaje temu zbiorowi wyjątkowego charakteru, czyniąc go tak obfitym w różne odczytania i odkrywcze przygody dla czytelnika.

Już na poziomie dźwiękowym i rytmicznym wiersze emanują jakąś dziką, nieokiełznaną energią. Frazy są gwałtowne, urywane, kalekie, jakby podmiot liryczny znajdował się w stanie niemal transowego uniesienia. Zdania rwą się, pędzą jak za szybko wypowiadane zaklęcia, ukazując świat pogrążony w ciągłym ruchu, przeobrażeniach. Nawet interpunkcja zdaje się funkcjonować według własnych, bardziej pierwotnych reguł.

Rytm i dźwięk Urywany, szamański, jakby w transie lub natchnieniu poetyckim
Metafory Wyraziste, cielesne, zmysłowe. Często odwołujące się do sił przyrody i egzotycznych krain
Przekształcenia Wszystko nieustannie się przemienia, płynie. Brak stałych form i określonych kształtów

To sprawia, że "Płonąca Żyrafa" wydaje się przesycona jakąś głęboko pierwotną, witalną siłą. Keff wyrwała język z konwencji, pozbyła się skostniałych reguł, by mógł wspanialej oddać wieczny ruch i fluktuację bytu. Jej metafory też uderzają cielesnością, zmysłowością, zmieszaniem ze światem natury. To wszystko niesie nas jak płomień, pozbawiając stałych punktów oparcia, wymykając się łatwym rozwiązaniom.

Finałowy efekt polega na kompletnym zaangażowaniu wszystkich naszych zmysłów, na utracie gruntu pod nogami czytelnika. Słowa budzą się, odrywają od kart, zapalają wyobraźnię. Jesteśmy w mocy żywiołów. "Płonąca Żyrafa" nie pozostawia dystansu, lecz wciąga nas w swoje odwieczne, mistyczne tańce.

Podsumowanie

W istocie płonąca żyrafa wiersz Bożeny Keff to poemat transgresji i samotranscendencji. Na jego kartach symboliczna Żyrafa wypala swoje stare bytowanie, wyzwalając się w płomieniach ku wyższym stanom świadomości. To głęboko symboliczne, filozoficzne dzieło, kwestionujące ustalone normy i poszukujące nowych horyzontów doświadczenia.

Keff snuje płonącą żyrafę grochowiak z esencji samej poezji - bogatych metafor, plastycznych obrazów oraz języka pozostającego w wiecznym ruchu. Pod płaszczem tych niepokojących a zarazem ujmujących wizji odnajdujemy ważkie przesłania o tożsamości, samopoznaniu i sile witalnej, która potrafi przetopić wszelkie znane formy.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Biżuteria do sukienki z dekoltem V - jaki naszyjnik do dekoltu V
 2. Jakie znaczenie kryje za sobą lustrzana godzina 08:08?
 3. Królewski wizerunek: Lwy w poezji jako potężne symbole mocy
 4. Znaczenie Drzewa Życia: Jakie tajemnice kryje celtyckie drzewo życia?
 5. Horoskop dla Barana: analiza cech indywidualnych i charakteru
Autor Michał Tybinka
Michał Tybinka

Jestem 25-letnim studentem astrofizyki, który w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji - astrologii. Na portalu cedenews.pl prowadzę bloga łączącego astronomię z mistycyzmem zodiaku. Dzięki unikalnemu połączeniu nauki i wiary w moc gwiazd zyskałem grono wiernych czytelników.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły